Bibliografija

Knjige

Poletje je dalo na glavo klobuk (Verena in Andrej Perko), založba Trubar, 2006, Ljubljana.

Knjiga Poletje je dalo na glavo klobuk je popis njune življenjske zgodbe od tistega časa pa vse do danes, pogosto komentirano tudi z Rugljevimi popisi njune bolezni in razvoja, mukotrpno a volje polno vzpenjanje iz njegove alkoholne odvisnosti ter vsesplošne otopelosti v kreativno življenje.

Samopodoba ljudi v stiski (Andrej Perko), Samozaložba, 2006, Ljubljana.Družina na križpotju – sodoben pristop k urejanju ljudi v stiski, UMco in Zavod Mitikas, 2008, Ljubljana.

Družina je tisti prostor, kjer otrok odrašča, in zanj pomeni točko največje možne sprejetosti in varnosti. V samo takšni družini je otrok sprejet zaradi njega samega in samo v takšnem vzdušju je mogoče, da se zdravo razvija. Povsod drugod, razen v družini, smo sprejeti ali upoštevani zaradi svoje funkcije, sposobnosti, nalog in dela, ki ga opravljamo. V družini pa naj bi bili vsi, ne samo otroci, sprejeti zato, ker preprosto smo.

Otroci alkoholikov in tiranov (Andrej Perko), Buča in Zavod Mitikas, 2011, Ljubljana.

V tej knjigi sem želel prikazati vsaj delček doživljanja in trpljenja otrok, ki so živeli ob tiranskih, alkoholičnih ali kako drugače motenih starših. Njihove zgodbe parajo srce in so nam vsem v opomin, da o tem spregovorimo in na to opozarjamo.

Pijan od življenja (Andrej Perko), Mladinska knjiga, 2013, Ljubljana.

“Bog, daj mi sproščenost, da sprejmem stvari, ki jih ne morem spremeniti, daj mi pogum, da spremenim stvari, ki jih lahko spremenim, daj mi modrost, da bom razlikoval med tem dvojim.

S to Oetingerjevo molitvijo se začenjajo sestanki Anonimnih alkoholikov, ljudi, ki zberejo v sebi dovolj moči, da začnejo iskati pot iz brezna alkoholne omame. Bilo bi sicer prav, da bi se družba zasvojenosti lotila celostno. A vsak človek se mora s svojo težavo spopasti sam. Kakšne so možnosti za ta boj na osebni ravni, piše dr. Andrej Perko v knjigi Pijan od življenja. Da, prav to: ne pijan od alkohola, ampak od življenja.

Večkrat sem ji kupil rože, kot je ona mene pričakala v negližeju (Andrej Perko), Buča, 2017, Ljubljana.

Ljudje v stiski iščejo razne poti rešitve in knjiga je nastala z namenom, da preko osebnih izpovedi ljudi oriše zelo uspešno socialno-andragoško metodo urejanja ljudi v stiski, ki jo je razvil pokojni dr. Janez Rugelj.

Zablode psihoterapije (Masson, J.M.- avtor; Andrej Perko- avtor dodatnega besedila), UMco, 2007, Ljubljana.

Utopljene sanje (Nadrag Katarina- avtor; Andrej Perko- avtor spremne besede), MK, 2010, Ljubljana.

Strokovni članki

 • Vzgoja in prevzgoja otrok v družini zdravljenega alkoholika, Al klub, št. 1-4, 1989, Zagreb
 • Zanemarjen otrok, Prosvetni delavec, september 1991, Ljubljana
 • Otroci alkoholikov v vzgojnih zavodih, Otrok in družina, 1991/92, štev.9, 10, 11, 1, Ljubljana
 • Posebnosti skupinskega dela z učenci na Osnovni šoli Fužine, Šolski razgledi, april 1992, Ljubljana
 • Otroci alkoholikov v osnovni šoli, Didakta, december 1992, Radovljica
 • Otroci alkoholikov in možnosti reševanja problema alkoholizma v družini pri nas in v svetu, Didakta, št. 14/15, februar 1994, Radovljica
 • Mladi in alkoholizem, Didakta, št.16,17, maj 1994, Radovljica
 • Mladi in ljubezen, Otrok in družina, št. 4, 5, 1995, Ljubljana
 • Skupina mladih za zdravo življenje, Kamniški zbornik, št. 13, 1996, Kamnik
 • Mladi in preventiva, Rdeči križ Slovenije( Programi sveta za podmladek in mladino), 1996/97, Ljubljana
 • Skupina mladih za zdravo življenje in medsebojno pomoč, Pot samouresničevanja/Janez Rugelj, samozaložba, 2000, Ljubljana
 • Subtilni psihološki faktorji razvoja otrok s prikazom težke patologije, Didakta, št. 54/55, september, oktober 2000, Radovljica
 • Mladi in preventiva, Glasilo RK Slovenije, let. V, štev. 14, oktober 2000, Ljubljana
 • Droge – ne, hvala!, Kamniški občan, št. 20, 2000, Kamnik
 • Skupine mladih za zdravo življenje in dobre medčloveške odnose, Odmevi (zbornik 3. konference lokalnih akcijskih skupin (LAS) Škofja Loka, 17. november 2000), Urad RS za droge, 2001, Ljubljana
 • Nekaj misli o alkoholizmu, Odmevi (zbornik 3. konference lokalnih akcijskih skupin (LAS) Škofja Loka, 17. november 2000), Urad RS za droge, 2001, Ljubljana
 • Kako ljudje doživljajo avtoritativno vodenje, Avto Fokus, št. 76, december 2005
 • Učenje življenja – urejanje ljudi v stiski je učenje zdravega načina življenja, Vzgoja (revija za učitelje, vzgojitelje in starše), julij 2009
 • Pomembnost očeta in matere za zdrav človekov razvoj, Vzgoja (revija za učitelje, vzgojitelje in starše), april 2010, št. 45
 • Otroci alkoholikov in tiranov, Vzgoja (revija za učitelje, vzgojitelje in starše), julij 2010, št. 46
 • O krivdi, ki jo otroci prevzemajo nase (Vzgoja, revija za učitelje, vzgojitelje in starše), september, št. 47
 • O mamah in sinovih, Vzgoja (revija za učitelje, vzgojitelje in starše), december 2010, št. 48
 • Za okrevanje otroških ran: Pametni starši nastavijo hrbet, Vzgoja (revija za učitelje, vzgojitelje in starše), februar 2011, št. 49

Recenzije

 • C. S Lewis: Zakaj Bog?, Ganeš, Ljubljana 1992 (Slovenec, Sobotna branja, 11. 7. 1992)
 • V. Pečjak: Hitro in uspešno branje, samozaložba, Ljubljana 1991 (Slovenec, Sobotna branja, 11. 1. 1992)
 • V. E. Frankl: Volja do smisla, Mohorjeva družba, Celje, 1993, (Delo, Književni listi, 10. 3. 1994)
 • J. Borysenko: Čudežna preobrazba, Ganeš, Ljubljana, 1994 (Delo, Književni listi, 12. 1. 1995)