... lahko rečemo, da so padli na izpitu življenja.  Dr. Andrej Perko

Dr. Andrej Perko:
Otroci alkoholikov in tiranov

Kratka predstavitev knjige

Pri svojem delu se vsak dan srečujem z odraslimi otroki alkoholikov in drugih tiranskih staršev. Njihove zgodbe so pretresljive in tragične. Na svojih ramenih nosijo patologijo primarnih družin in iz začaranega kroga trpljenja ne morejo izstopiti. Njihova stiska se poglablja in samo nekateri spoznajo, da brez pomoči ne bodo našli rešitve. Tragično je predvsem to, da pomoč poiščejo le nekateri, večina jih ostaja ujeta v trpljenje in kaos nerazčiščenega odnosa s patološkimi starši. Zvesto nadaljujejo scenarij svoje družine, se zapijejo ali rešujejo svoje može ali žene, na otroke prenašajo svojo ranjenost in razočaranje nad ljudmi in življenjem. Tragiko primarnih odnosov nosijo nehote naprej v nove odnose in tako zaznamujejo naslednjo generacijo.
Družina je prostor, kjer se izražajo najgloblja čustva pripadnosti, ljubezni in medsebojne povezanosti. Je prostor, kjer je otrok brezpogojno sprejet zaradi sebe samega. Je prostor njegove največje varnosti in gotovosti. Vsega tega pa v patoloških družinah ni.
Otroci alkoholikov se tudi kot odrasli čutijo krive za stanje v primarni družini. Vedo, da je bilo pri njih doma vse narobe, vendar ne zmorejo s prstom pokazati na starše, češ, vi ste krivi! Ne, starši so nedotakljivi, dobri, požrtvovalni … Dvojnost med kruto realnostjo patologije v družini in sporočili staršev, da imajo otroke radi, jih na koncu zlomi.
Življenje otrok v takšnih družinah lahko primerjamo samo še z življenjem ljudi v koncentracijskih taboriščih.

V tej knjigi sem želel prikazati vsaj delček doživljanja in trpljenja otrok, ki so živeli ob tiranskih, alkoholičnih ali kako drugače motenih starših.
Njihove zgodbe parajo srce in so nam vsem v opomin, da o tem spregovorimo in na to opozarjamo.
V prvem delu pišem o družini in njeni pomembnosti za otrokov normalni razvoj. Za ponazoritev dogajanja v patološki družini sem uporabil pričevanja otrok alkoholikov in tiranov.
Drugi del knjige je posvečen socialno-andragoški metodi urejanja ljudi v stiski dr. Janeza Ruglja. Po njej delujem tudi sam in pomeni radikalno in predvsem uspešno pot iz težav ljudi in tudi trpinčenih otrok. Vsi namreč razvijejo v resnici nevrotičen način delovanja in doživljanja. O tem na kratko spregovorim v tretjem delu knjige. Na koncu prav tako zelo kratko opišem t. i. projekt kadetnica, stanovanjsko skupnost, v katero vključujem otroke alkoholikov in tiranov, ki so se na poti v življenje nekako izgubili in sedaj skušajo v drugačnih okoliščinah in vzdušju najti pravo pot.